Päätös syksyn KGB ja Joutsen Blues tapahtumasta 8.9.2020

Yhdistyksemme hallitus päättää 8.9. pidettävässä kokouksessa järjestetäänkö KGB tapahtuma lokakuun lopulla. Samaten päätetään tämän vuoden Joutsen Blues tapahtuman järjestämisestä.